Система по качеството

Сертификат № 75 100 40822 ISO 9001:2008

Сертификат № 75 100 40822 ISO 9001:2008

Област на приложение на сертификацията:

Производство на компоненти за подемно-транспортни машини-мотокари, кранове и пътно строителна техника, метални конструкции и инструменти”.

Системата е установена, внедрена в действие и официално одобрена от TÜV Rheinland EUROQUA Kft - Център за сертифициране, съгласно процедурите на TÜV CERT.

Ръководството на "МС ИНДЪСТРИ" ЕООД е изразило своето лично участие и отговорност по отношение качеството на продукцията в Писмена декларация. Ръководството е убедено, че може да гарантира Европейско и Световно ниво на качество на продуктите с производството на които "МС ИНДЪСТРИ" ЕООД задоволява нуждите и изискванията на клиентите си сега и за в бъдеще.

Сертификат № 75 100 40822 ISO 9001:2008
Начало на страницата