Плазмено и газкислородно рязане

 • Плазмено рязане на детайли с максимални размери 2,4х8,4 м. и дебелина от 1,5 мм до 15 мм
 • Газкислородно рязане на детайли с максимални размери 4х12 м. и дебелина от 8 мм до 120 мм

Заваряване

 • Заваряването в "МС ИНДЪСТРИ ЕООД" се осъществява по метода МИГ/МАГ и ВИГ от персонал сертифициран по EN287-1:2011

Огъване

Огъването се извършва с:

 • Абканти. Абкант хидравличен 6000 мм и усилие 400 t и Абкант NC хидравличен 3100 мм на 300 t;
 • Четиривалкова машина с дължина до 1500 мм и дебелина на огъване до 30 мм;
 • Листоогъващи преси и листоогъващи валци с образователна до 3000 мм и дебелина на листа до 25 мм.

Механична обработка

 • Обработващ център JOBS CNC с възможност за обработка на детайли с максимални размер x4000 y2100 z1500.
 • Хоризонтални обработващи центри с CNC с възможност за обработка на детайли с максимални размери x640 y510 z500 и тегло до 100 кг.
 • Вертикални обработващи центри с CNC с възможност за обработка на детайли с максимални размери x1900 y960 z800 и тегло до 3000 кг.
 • Последно поколение стругове с CNC - с възможност за обработка на детайли с максимален диаметър φ520 mm, L1060 mm и тегло до 500 кг.
 • Стругове универсални до φ1000 L3000.
 • Фрези универсални до x4000 y1500 z1500.
 • Стругове каруселни до φ1000/φ1500.
 • Машини за плоско шлайфане до φ250, L2000.
 • Машини кръгло шлайфане до φ300, L2500.
 • Машини за зъбонарязване до модул 10.

Повърхностна обработка

 • Дробеструйна камера - 6х6х18м.
 • Боядисване - използва се бояджийна камера с размери 4х4х25 м. Прилага се и прахово боядисване.
 • Студено поцинковане на детайли.

Монтаж

Методи за качествен контрол в съответствие с EN:473

 • Ултразвук;
 • Капилярен;
 • Магнитно-прахов.
Начало на страницата